Zespół Szkół im. J. Wybickiego 67-115 Bytom Odrzański, ul. Kościelna 9, zsbosekretariat@wp.pl tel. 68 3884149, fax 68 3885427 ul. Kożuchowska 15, tel. 683884049
Projekt EFS "W ogrodzie cudów"
Samorząd Uczniowski
Galeria
Nasze sukcesy
O nas
Zamówienia Publiczne
Przyroda w 4 odsłonach
Zastępstwa
Rekrutacja
Kalendarz
Podręczniki 2014/2015
PLAN DZIAŁAŃ SP i Gim.
Dokumenty szkoły
Rozkład jazdy autobusu szkolnego
Dyrekcja
Rada Rodziców
Sekretariat
Nauczyciele
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Plan lekcji
Zebrania z Rodzicami
UKS "Mieszko"
Projekty edukacyjne
Rzecznik Praw Ucznia
Projekty
Wolontariat
Archiwum
Poczta
Oferta PZU
Aktualności

Uwaga!!!
w zakładce plan lekcji zamieszczony plan na rok 2014/2015


 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się dnia 01.09.2014r. o godzinie 9.00 w szkole przy ul.Kościelnej 9 (apel na boisku „Orlik”).

Po apelu uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami przechodzą do klas. 


Kalendarz roku szkolnego 2014-2015Informujemy, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom
„Wyprawka szkolna”.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,


Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, objęto także uczniów: słabowidzących, niesłyszących,  słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I i gimnazjów: 


W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi
539 zł netto na osobę w rodzinie.
Szczegółowe informacje o miejscu i terminie składania wniosków, kryteriach oraz rozliczeniu zakupu jak i sam wniosek znajdują się poniżej:


- informacja dla rodziców uczniów klas II,III i VI szkoły podstawowej

- informacja dla rodziców uczniów posiadających orzeczenie

- wniosek wyprawka szkolna

- dokumentowanie dochodu rodziny

wniosek
dokumentowanie dochodu rodziny
dla posiadających orzeczenie
uczniowie klasy II, III i VI SP  Bytom Odrzański, 2014-08-04

UWAGA RODZICE UCZNIÓW

KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz” wraz z ćwiczeniami oraz podręcznik do języka angielskiego wraz z ćwiczeniami wydawane będą dnia 01.09.2014r. po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w klasach przez wychowawców.

Wszystkie materiały uczniowie otrzymają nieodpłatnie.

Rodzice, których dzieci będą uczęszczać na zajęcia z religii zobowiązani są zakupić podręcznik i karty pracy do tego przedmiotu we własnym zakresie. 
Aktualności
Projekt EFS "W ogrodzie cudów"
Samorząd Uczniowski
Galeria
Nasze sukcesy
O nas
Zamówienia Publiczne
Przyroda w 4 odsłonach