Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim
Aktualności
Projekt EFS "W ogrodzie cudów"
Samorząd Uczniowski
Galeria
Nasze sukcesy
Osiągnięcia
Nasi Laureaci
Historia Szkoły
Zamówienia Publiczne
Przyroda w 4 odsłonach
Kontakt
Nasz Patron
Dziennik Librus
Zastępstwa
Rekrutacja
Kalendarz
Podręczniki 2015/2016
Harmonogram działań SP i Gim. rok szkolny 2015/2016
Dokumenty szkoły
Rozkład jazdy autobusu szkolnego
Dyrekcja
Rada Rodziców
Nauczyciele
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Plan lekcji
Zebrania z Rodzicami
UKS "Mieszko"
Projekty edukacyjne
Rzecznik Praw Ucznia
Projekty
"Zagospodarowanie przestrzenne dziecinnie proste"
Wolontariat
Archiwum
Poczta
Oferta AXA
Dyżury nauczycieli
Rejestry
Aktualności

Konkurs  czytelniczy dla gimnazjum

„Czytamy książki podróżnicze”

Cele konkursu:

   

 

1.Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych młodzieży.

2. Kształcenie i utrwalenie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji.

3. Wzbogacanie wiedzy o świecie poprzez czytanie literatury o tematyce podróżniczej.

4. Dostrzeganie pozytywnych wzorców osobowych na przykładzie postaw bohaterów literackich.

5. Wzbogacanie słownictwa poprzez obcowanie z pięknym językiem literackim.

6.Kształtcenie umiejętności współpracy w zespole.

Wykaz lektur obowiązujących uczestników konkursu

1. Daniel Defoe- „ Przypadki Robinsona Crusoe”— klasy pierwsze gimnazjum

2. Juliusz Verne-„ Tajemnicza wyspa” –klasy drugie gimnazjum

3 .Juliusz Verne –„Pięć tygodni w balonie”- klasy trzecie gimnazjum

Harmonogram konkursu

1.Uczniowie przygotowują plakat  zachęcający  do przeczytania książki.-grudzień- styczeń- plakaty oddajemy do biblioteki

2.Wszyscy uczniowie czytają zaproponowane  książki .-grudzień-luty

3.Uczniowie piszą recenzje przeczytanych lektur- sprawdzenie i  ocena prac-  marzec- recenzje uczestnicy oddają swoim polonistom.

4. Sfinalizowanie i podsumowanie konkursu- maj

                                                    Serdecznie zapraszamy-organizatorzy:                                          

L. Sietkiewicz, M. Kozłowska  


 

„Podróż dookoła świata”-  konkurs czytelniczy

dla klas  IV- VI SP

Cele konkursu:

 • Realizacja planu  działań dydaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2015/2016.
 • Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań czytelniczych.
 • Popularyzacja książek o tematyce podróżniczej.
 • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
 • Pobudzanie wyobraźni uczniów i ciekawości świata.

Organizatorzy:

Bożena Romańska, Mariola Kozłowska

Lektury :

Klasy IV  -  Podróż do zaczarowanego  świata  baśni -  Hans Chrystian Andersen  Brzydkie kaczątko, Królowa Śniegu

Klasy V – Podróż do egzotycznych  Indii - Rudyard Kipling  Księga dżungli

Klasy VI – Podróż z angielskim dżentelmenem  - Juliusz Verne  W 80 dni dookoła świata

Zadania dla wszystkich klas :

 1. Przygotowanie plakatu promującego autora i książkę -  termin wykonania zadania  15 stycznia 2016  (plakaty przynosimy do biblioteki)
 2. Przeczytanie lektury   -  koniec lutego  2016.
 3. Konkurs znajomości treści lektury, informacji o autorze, miejscach itp. eliminacje  klasowe  -   01- 18 marca 2016r.
 4. Ogłoszenie wyników  -  21 -30 marca 2016r.
 5. Sfinalizowanie  i podsumowanie  -  maj 2016.

    Dnia 06.11.2015r. w Domu Kultury w Bytomiu Odrzańskim odbyła się ciekawa i barwna impreza pod tytułem „Mała czarna na równiku''. Przedstawienie zostało, przygotowane przez grupę gimnazjalistów i uczniów szkoły podstawowej pod opieką polonistki Ireny Sauter. Młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście mieli okazję ,,podróżować'' po kilku kontynentach w towarzystwie Wędrowca i bytomskiego kota. Mamy nadzieję, że wszyscy doskonale się bawili, poznając życie, kulturę i potrawy mieszkańców różnych części świata. Za pomoc w przedstawieniu prezentacji multimedialnej serdecznie dziękujemy panu Markowi Gorajowi, a za nagranie filmu panu Mateuszowi Stachowiakowi.

Organizator i ,,aktorzy''
 


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„BYTOMSKI  NATIONAL  GEOGRAPHIC -  NIEZWYKŁE  MIEJSCA  NA  ŚWIECIE”


I. CELE KONKURSU:

- rozbudzanie zainteresowań uczniów ciekawymi zakątkami naszej planety,

- zaciekawienie uczniów różnorodnością i bogactwem form życia na Ziemi,

- kształtowanie postaw tolerancji względem innych kultur,

- rozwijanie kreatywności i dociekliwości uczniów,

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł oraz ich selekcjonowania i przetwarzania,

- kształtowanie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy w różnych formach (scenki, prezentacje multimedialne, artykuły do czasopisma),

- doskonalenie umiejętności pracy w zespole.


II. ORGANIZATORZY KONKURSU:

Mariola Kozłowska, Arleta Murzyn, Marek Goraj.


III. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

Styczeń 2016 roku;  Dom Kultury w Bytomiu Odrzańskim.


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie biorą udział klasy IV-VI szkoły podstawowej.


V. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:


1. Konkurs składać się będzie z dwóch zadań przeznaczonych do realizacji przez poszczególne klasy.

2. W listopadzie odbędzie się spotykanie z udziałem organizatorów konkursu i przedstawicieli wszystkich klas IV-VI szkoły podstawowej, na którym zostaną rozlosowane tematy zadań konkursowych. Przewodniczący klas wylosują po jednym z niżej podanych krajów, których będzie dotyczyło zadanie: Indie, Chiny, Japonia, Egipt, Australia, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk, Brazylia,  Zjednoczone Emiraty Arabskie.


3. PIERWSZE ZADANIE będzie polegało na przygotowaniu przez klasę prezentacji multimedialnej, w której zostaną zaprezentowane najciekawsze i najbardziej niezwykłe miejsca z wylosowanego kraju.

 • W prezentacji mają się znaleźć krótkie informacje oraz ilustracje wybranych atrakcji danego kraju: osobliwości przyrodnicze – m.in. flora i fauna, mieszkańcy - ich kultura i tradycje, wyjątkowe budowle i zabytki, ciekawostki o kraju itp).
 • Każda klasa przygotowuje komentarz do prezentacji w dowolnej formie (wybrana osoba lub osoby z klasy opowiadają o przedstawianych miejscach, a dodatkowo większa liczba uczniów może wzbogacić wyświetlane slajdy krótkimi scenkami, prezentacjami strojów, tańców, potraw, rekwizytów charakterystycznych dla danego kraju itp).
 • Cała prezentacja danej klasy nie może trwać więcej niż 10 minut.
 • Wszystkie prezentacje multimedialne przygotowane przez klasy zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 • Pomocy w przygotowaniu prezentacji multimedialnych udzielać będzie uczniom Pan Marek Goraj w ramach zajęć komputerowych i kółka informatycznego.

4. DRUGIM ZADANIEM konkursowym będzie przygotowanie przez klasę na dużym brystolu artykułu do szkolnego wydania czasopisma podróżniczego pt. „BYTOMSKI NATIONAL GEOGRAPHIC – niezwykłe miejsca na świecie”. Artykuł ma dotyczyć wylosowanego przez klasę kraju (tego samego co w prezentacji multimedialnej).

 • Artykuł ma zawierać tytuł z nazwą prezentowanego kraju i wydruk wybranych slajdów z prezentacji multimedialnej przygotowanej przez klasę w ramach pierwszego zadania. Całość musi się zmieścić na jednym arkuszu dużego brystolu.
 • Artykuły wszystkich klas wykonane na brystolach zostaną ze sobą połączone w jedno dużego formatu czasopismo i stworzą szkolne wydanie magazynu podróżniczego.

5. Prezentacje multimedialne i artykuły przygotowane na brystolu zostaną zaprezentowane przez klasy w styczniu 2016r. na podsumowaniu konkursu w Domu Kultury, gdzie powołana Komisja Konkursowa oceni je w skali punktowej.

 • Punkty uzyskane przez klasę w konkursie są sumą punktów za prezentację multimedialną oraz za artykuł na brystolu o wybranym kraju.
 • Punkty te są doliczane do punktacji klasy uzyskanej w ramach pozostałych działań ujętych w rocznym planie dydaktyczno – wychowawczym szkoły podstawowej.


Życzymy owocnej pracy!


 

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego z Języka Angielskiego

„Spell that please”

 

I.                   Organizatorzy:

Organizatorami Szkolnego Konkursu Ortograficznego z Języka Angielskiego są:

- Marek Goraj,

- Iwona Klimek

- Marta Peltz.

II.                Cele konkursu:

- doskonalenie znajomości języka angielskiego,

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

- popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów,

- rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języków obcych,

- zwrócenie uwagi na rolę poprawności językowej,

- umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną,

- stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji,

- podniesienie poziomu wiedzy językowej,

- motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem.

I.                   Termin i miejsce:

grudzień 2015, Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.

II.                Warunki uczestnictwa:

W konkursie udział biorą uczniowie klas IV-VI SP.

III.             Zasady i przebieg konkursu:

Etap I - Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na grupy, w których nauczyciele języka angielskiego odczytają wybrany tekst. Zadaniem uczniów będzie uzupełnienie tekstu brakującymi wyrazami. Do drugiego etapu konkursu przechodzi 10 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów.

Etap II - Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na grupy, w których nauczyciele języka angielskiego odczytają wybrany tekst. Zadaniem uczniów będzie zapisanie usłyszanego tekstu.

Etap III – W finale weźmie udział piątka najlepszych uczniów. Finał zostanie podzielony na dwie części. W pierwszym etapie finaliści będą zapisywać usłyszany tekst. W drugim etapie uczniowie będą musieli przeliterować jak największą liczbę wylosowanych wyrazów w czasie 60 sekund.


REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU DLA

UCZNIÓW KLAS VI SP- I, II III GIM

LET’S SING KAROKE

I CELE KONKURSU:

 1. Propagowanie muzyki i kultury krajów angielskiego obszaru językowego.
 2. Doskonalenie poprawności wymowy i intonacji w języku angielskim.
 3. Rozwijanie umiejętności wokalnych i kształtowanie gustów muzycznych wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 4. Integracja społeczności klasowych i rozwijanie umiejętności pracy we zespole.

II ORGANIZATORZY:

 • Iwona Klimek   -  nauczyciel języka angielskiego
 • Marta Peltz       -  nauczyciel języka angielskiego
 • Marek Goraj     -  nauczyciel informatyki

III TERMIN:  luty 2016r.

IV MIEJSCE: Miejski Dom Kultury w Bytomiu Odrzańskim

V WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum i VI klasy szkoły podstawowej.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie solo lub w grupie ( liczba osób dowolna), jednej piosenki w języku angielskim z towarzyszeniem dowolnego akompaniamentu, podkładu, lub a’capella.
 3. Pomocą w wyborze utworu, wyszukanie tekstu i podkładów oraz realizacji nagrania  służą organizatorzy konkursu.
 4. Konkurs rozpoczyna się w styczniu i trwa do lutego.  W wymienionym okresie uczestnicy mają czas na wybór utworu, próby, przygotowanie kostiumów.
 5. Wybrany utwór wraz z tytułem oraz nazwą wykonawcy/ nazwę grupy, swoje imię i nazwisko, klasa, nazwisko nauczyciela lub opiekuna ( patrz formularz zgłoszeniowy poniżej) należy przesłać do końca stycznia na adres mailowy  gimnazum2abc@onet.pl lub przekazać organizatorom.

VI  KRYTERIA OCENY:

W ocenie występu pod uwagę będą brane następujące krtyteria:

 • umiejętności wokalne
 • umiejętności językowe – poprawność wymowy
 • ogólne wrażenie artystyczne

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko uczestnika: .........................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna: ......................................................

Tytuł piosenki: ................................................................................................

Nazwa wykonawcy/ grupy: ............................................................................

Czas trwania piosenki: ...................................................................................


 

 

UWAGA!!!

Zmiany w kursie autobusu szkolnego w dniach  2- 3 - 4 .11 2015

(w związku z zamknięciem ulicy Młyńskiej w Bytomiu Odrzańskim.)

kurs 5 + 6

13:35 Bytom Odrzański

13: 40 Tarnów

13:45 Bycz

13:55 Królikowice

14:00 Małaszowice

14:05 Pastuszyn

14:08 Popowo

14:10 Wierzbnica

14:15 Bonów

pozostałe kursy bez zmian


SPOTKANIE Z PISARZEM I PODRÓŻNIKIEM ŁUKASZEM WIERZBICKIM         

   Dnia 26.10.2015r. klasy I-III uczestniczyły w spotkaniu z Łukaszem Wierzbickim. Menadżerem kultury, redaktorem, autorem książek dla dzieci z zamiłowania podróżnikiem. Pierwszą swoją książkę napisał w wieku 6 lat. Na spotkaniu opowiadał jak zainspirowany opowieściami swojego dziadka odszukał i opracował przedwojenne reportaże Kazimierza Nowaka z wyprawy do Afryki, które zostały opublikowane w książce pt. „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd".
Na podstawie tych opowiadań powstały opowiadania dla dzieci, zebrane w książce pt „Afryka Kazika". Autor przedstawił prezentację multimedialną dzięki, której młody czytelnik może poznać niezwykłego podróżnika, który w latach trzydziestych przemierzył Afrykę na rowerze. Jakie spotkały go niebezpieczne przygody, spotkania z egzotyczną przyrodą i mieszkańcami.
Następnie opowiadał dzieciom o niedźwiedziu Wojtku, który towarzyszył żołnierzom z Armii Andersa od kwietnia 1942 roku do listopada 1947. Prezentował archiwalne zdjęcia oraz krótki film przedstawiający zabawę misia z żołnierzami. Opowieść o misiu Wojtku została opisana w książce pt. „Dziadek Niedźwiadek. Historia prawdziwa". Pan Łukasz przedstawił swoją najnowszą książkę pt. „Machiną przez Chiny". To kolejna powieść przygodowa Łukasza Wierzbickiego oparta na prawdziwej historii. Halina i Stach to para nieco szalonych podróżników. Są lata 30-te, a oni właśnie się pobrali. Postanawiają wyruszyć w podróż poślubną... motocyklem do Chin. Na szlaku, pośród azjatyckich pustyń i dżungli, czeka na nich cała masa zdumiewających przygód. W miłej atmosferze i z zaciekawieniem dzieci słuchały oraz brały czynny udział w opowieściach pana Łukasza Wierzbickiego.

Zdjęcia: 
https://web.facebook.com/zsbytomodrz/photos/pcb.461009107357085/461008627357133/?type=3&theater


PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA- „PORADNIK PODRÓŻNIKA”

WPROWADZENIE

Jesteście globtroterami i chcecie wyruszyć w podróż dookoła świata. Przemierzcie Ziemię ze wschodu na zachód  i z północy na południe. Dobrze się spakujcie i wyznaczcie trasę na mapie.

 

ZADANIA

Waszym zadaniem będzie przygotowanie prezentacji, która będzie relacją z podróży dookoła świata.

Najpierw powinniście :

§  sporządzić mapę( kontury),

§  naszkicować trasę Waszej podróży,

§  zaznaczyć największe miasta-porty morskie lub lotnicze,

§  obliczyć odległość,

§  podać koszt  podróży.

Podróż została podzielona na cztery etapy:

 

KLASA

TRASA PODRÓŻY

ŚRODEK LOKOMOCJI

IVa

Z Warszawy do Lizbony

samolot

IVb

Z Warszawy do Lizbony

pociąg

IVC

Z Warszawy do Lizbony

samochód

Va

Z Lizbony do San Francisco

samolot

Vb

Z Lizbony do San Francisco

statek lub inny środek

Vc

Z San Francisco do Szanghaju

statek

VIa

Z San Francisco do Szanghaju

samolot

VIb

Z Szanghaju do Gdańska

samolot

VIc

Z Szanghaju do Gdańska

statek lub inny środek

 

TERMIN REALIZACJI: 23.11.2015r. ( mapa z obliczeniami).

Odpowiedzialni za podsumowanie ( porównanie kosztów podróży samolotem i statkiem)                                     są klasy VIb i Vb  - termin: 30. 11.2015r.

 

ZAKOŃCZENIE

Mamy nadzieję, że podróż po świecie przyniesie Wam wiele satysfakcji. Efekty najlepszej pracy zobaczymy w domu kultury podczas BAT.

 

ŹRÓDŁA

TO TYLKO KILKA PRZYKŁADÓW ŹRÓDEŁ Z KTÓRYCH MOŻECIE SKORZYSTA

·         http://www.globtroter.pl/

·         http://www.national-geographic.pl/

·         http://www.national-geographic.pl/traveler/

·         http://www.cejrowski.com/

·         http://www.poznaj-swiat.pl/

Cele projektu:     

·         rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności uczniów,

·         doskonalenie umiejętności obliczeń matematycznych i zastosowania ich                                                                                     w praktyce w     celu obliczenia odległości,

·         wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji z różnych źródeł,

·         doskonalenie  umiejętności pracy z mapą, obliczanie odległości z wykorzystaniem skali mapy,

·         rozwijanie zainteresowań uczniów zakątkami naszego globu,

·         przedstawianie efektów .

 

Odpowiedzialnymi za koordynację działań są:

Maria Oborska, Helena Morel, Magdalena Strzyżykowska-Pankowska


  "Swieć przykładem" uczniowie klas IV-VI mieli okazję doświadczyć jak odczuć działanie pasów bezpieczeństwa, jak widzi osoba pod wpływem alkoholu. Straż Pożarna prezentowała pierwszą pomoc. Nasza młodzież jeździła rowerami po torze przeszkód. Na koniec Policja rozdała wszystkim uczestnikom odblaski.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół w Bytomiu Odrzańskim.


   Nowosolska Policja przy współudziale KW w  Gorzowie Wlkp. oraz Gminy Bytom Odrzański i Zespołu Szkół w trosce o bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców będzie gospodarzem happeningu pt. „Świeć przykładem”. Happening odbędzie się w czwartek 22 października 2015r. o godz 10.00 na placu Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kościelnej 9. Przygotowano sporo atrakcji. - W miasteczku ruchu drogowego będą rozstawione znaki drogowe, symulator wypadku, symulator stanu nietrzeźwości i wiele innych. Na happeningu rozdawane będą odblaski, które mogą uratować życie ludzkie.

BYLE DALEJ- WĘDRÓWKA PO ZAKĄTKACH NASZEGO GLOBU

W listopadzie  2015 r. odbędzie się  prezentacja programu artystycznego klas gimnazjalnych dotyczącego  jednego z wylosowanych miejsc na naszym globie:

Koloseum, Taj Mahal, Machu Picchu, Wielki Mur Chiński, Park Narodowy Serengeti, Alaska, Ayers Rock.

Cele akcji:

 - wzmacnianie są asertywności  i tolerancji wśród uczniów,

 - rozwijanie zainteresowań uczniów zakątkami naszego globu,

 - rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności uczniów.

Osobami  odpowiedzialnymi za koordynację działań są:

 Renata Piasecka, Helena Morel, wychowawcy klas gimnazjalnych

Zadania uczniów

Wylosowanie miejsc na  kontynentach

                                                    - długa przerwa  dn.08.10.2015- gabinet 31,

Przygotowanie programu artystycznego klasy:

              Prezentacja multimedialnao wylosowanym miejscu (ok 3-4 min)

              -prezentacja powinna zawierać informację na jakim kontynencie leży

               wylosowane miejsce oraz krótką genezę i historię tego miejsca;

              Scenka z życia zamieszkującego tam dawniej ludu (do 10 min)

               - klasa prezentuje stroje, tańce, śpiewy, obyczaje, charakterystyczne

                  rośliny i zwierzęta ;

Prezentacja programu artystycznego odbędzie się w Domu Kultury

po 20 listopada 2015r


UWAGA !!!


 Nowy rozkład jazdy autobusów obowiązuje

od 21 września 2015 r. (poniedziałek)

 

PRZYJAZDY

KURS

Godzina

Miejscowość

KURS 1

 

 

 

 

 

 

06.15

Bytom Odrzański

06.25

Drogomil

Klasy VI, gimnazjum

06.30

Bodzów

06.38

Bytom Odrzański

KURS 2

 

 

 

 

06.45

Bytom Odrzański

06.55

Bonów

07.00

Wierzbnica

07.05

Pastuszyn

07.07

Popowo I

07.15

Małaszowice

07.20

Królikowice

07.27

Bytom Odrzański

KURS 3

 

07.32

Bytom Odrzański

07.40

Tarnów Bycki

07.45

Bycz

07.52

Bytom Odrzański

KURS 4

AUTOBUS LINIOWY

07.35

Kromolin

07.39

Sobolice

07.45

Drogomil

Klasy I-V, przedszkole

07.51

Bytom Odrzański

ODJAZDY

KURS 5

 

 

 

 

12:50

Bytom Odrzański

12.55

Drogomil

13.00

Bodzów

13.05

Sobolice

13.15

Bytom Odrzański

 

KURS 6

 

 

 

 

 

 

13.20

Bytom Odrzański

13.25

Wierzbnica

13.28

Pastuszyn

13.30

Popowo

13.35

Małaszowice

13.40

Królikowice

13.45

Bycz

13.50

Tarnów Bycki

13.55

Bytom Odrzański

KURS 7

14.00

Bytom Odrzański

14.10

Wierzbnica

14.15

Bonów

14.25

Bytom Odrzański

KURS 8

 

 

 

 

14.35

Drogomil

14.40

Bodzów

14.45

Sobolice

14.50

Bytom Odrzański

KURS 9

 

 

 

 

 

 

 

15.00

Wierzbnica

15.05

Bonów

15.10

Pastuszyn

15.12

Popowo

15.17

Małaszowice

15.22

Królikowice

15.27

Bycz

15.32

Tarnów Bycki

15.38

Bytom Odrzański

 

 

We wtorki kurs 8 będzie rozpoczynał się o godz. 15.30, a kurs 9 o godz. 16.00
w związku z zajęciami popołudniowymi uczniów.

 

PRZYJAZDY

KURS

Godzina

Miejscowość

KURS 1

Kursuje codziennie

 

 

 

7.20

Słoćwina

7.23

Czerna skrzyż.

7.25

Dobrzejowice

7.27

Dobrzejowice 1

7.28

Czerna PKP

7.34

Szczepów

7.50

Bytom Odrzański

ODJAZDY

KURS 2

Kursuje codziennie

 

 

 

12.50

Bytom Odrzański

13.04

Kromolin

13.06

Szczepów

13.12

Czerna PKP

 

13.13

Dobrzejowice 1

13.15

Dobrzejowice

13.17

Czerna skrzyż.

13.27

Słoćwina

KURS 3

Kursuje w: poniedziałki, środy, czwartki i piątki

 

 

14.30

Bytom Odrzański

14.44

Kromolin

14.46

Szczepów

14.52

Czerna PKP

14.53

Dobrzejowice 1

14.55

Dobrzejowice

14.57

Czerna skrzyż.

15.07

Słoćwina

KURS 4

Kursuje we wtorki

 

 

 

15.25

Bytom Odrzański

15.39

Kromolin

15.41

Szczepów

15.47

Czerna PKP

 

15.48

Dobrzejowice 1

15.50

Dobrzejowice

15.52

Czerna skrzyż.

16.02

Słoćwina

 


Plan lekcji obowiązuje od 14.09.2015 r.

 


 
Wyprawka szkolna


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015 R. - „WYPRAWKA SZKOLNA”

1. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w sekretariacie w budynku szkoły przy ul. Kościelnej 9

2. Termin składania wniosków– do 4 września 2015 r.
3. Wzór wniosku do pobrania tutaj

Procedura przyznania pomocy

Uprawnieni oraz kryteria
Wniosek o wyprawkę szkolną 2015
Wysokość dofinansowania

 

 


Aktualności
Projekt EFS "W ogrodzie cudów"
Samorząd Uczniowski
Galeria
Nasze sukcesy
Osiągnięcia
Nasi Laureaci
Historia Szkoły
Zamówienia Publiczne
Przyroda w 4 odsłonach
Kontakt
Nasz Patron